ניהול האיכות

חברת ספאוס-טק בע"מ מוסמכת לתקן ISO 9001:2008 בתחום שירותי פיתוח, פתרונות הנדסיים והעברה מפיתוח לייצור של מוצרים בתחומי האלקטרומכניקה (ע"י מכון התקנים הישראלי). 

הורד קובץ תעודת האיכות

אישור התקינה במכון התקנים (מספר היתר 68843)


ספאוס-טק בע"מ הינה ספק מוסמך של משרד הביטחון (רמה A במנה"ר), של רפאל (רמה 1), ועוד חברות בתחום הציוד הביטחוני והתעופתי.
כמו כן ספאוס-טק בע"מ הינה ספק מאושר של חברות גלובליות כמו ג'נרל אלקטריק (GE), טבע, HP ועוד חברות ממגוון תחומים ותעשיות.

יתרונות מערך האיכות בספאוס-טק:

 • שביעות רצון מוגברת ללקוח
 • יצירת תהליכי תפעול יעילים ואפקטיביים
 • שיפור האיכות
 • הקטנת בזבוז והגדלת הפריון
 • סטנדרטיזציה של כלים ותהליכים
 • חסכון בעלויות והוצאות 

נאותות (GMP)

חברת ספאוס-טק בע"מ מקפידה על קיום תנאי ייצור נאותים  GMP, משמעות הדבר כי חלק ממערכת האיכות שלנו מבקרת את מערך הייצור והבדיקה של התעשייה בה אנו עוסקים. אנו עובדים עם התעשיות הפרמצבטיות, המזון, והמכשור הרפואי . כך אנו מבטיחים את איכותו של המוצר הרפואי על מנת לשמור על בריאותו של הצרכן הסופי.

אנו מקפידים על כל התנאים הנאותים בתכנוני התהליכים/מוצרים/העברה מפיתוח לייצור, כך שיתקיימו העקרונות שלהלן:

 • אנו מגדירים את כל תהליכי הייצור כך שיהיו מוגדרים ומבוקרים. את כל התהליכים יש לתקף כך שתובטח עקביות והתאמה לדרישות.
 • אנו דואגים לכך שכל תהליכי הייצור יהיו מבוקרים, וכל שינוי בתהליך עובר את הבדיקות הנדרשות. כל שינוי בתהליך המשפיע על איכות המוצר הסופי דורש הוכחה לנחיצותו.
 • ככל ההוראות והתהליכים כתובים בשפה ברורה וחד משמעית.
 • עובדי הייצור מודרכים תדיר ומיומנים מספיק על מנת לבצע את התהליכים הנדרשים.
 • מוקפד תיעוד תהליך הייצור של כל מנה (כולל השילוח) בדרך ברורה ונגישה.
 • השילוח מתבצע כך שייגרם נזק מועט ככל האפשר למוצר.
 • תלונות על המוצר הסופי נחקרות ומבוצע ייעול המוצר, בהתאם לתלונה, על מנת למנוע הישנות המקרה.