• ראשי
  • מבדקים ואמצעי ייצור
  • פיתוח הנדסי, תכנון ואספקת מתקני הרכבה והדבקה מדויקים

פיתוח הנדסי, תכנון ואספקת מתקני הרכבה והדבקה מדויקים

חברת ספאוס-טק בע"מ פיתחה עבור לקוחותיה מתקני הרכבה והדבקה מדויקים. חברתנו מספקת פתרון כולל לתכנון ולבניית מתקני ייצור עבור לקוחות הנזקקים לפתרונות ייחודיים.

השימוש במערכות תיב"מ איכותיות לתכנון מפורט ואנליזות מסייע רבות ליישום מהיר ומדויק של המתקנים, ג'יגים (כלים לקיבוע צורה), כלי מדידה, ומתקנים מיוחדים.

על מתקני הרכבה מדויקים לענות על צרכים רבים כגון הדירות הביצועים, עמידה בשחיקה, יכולת כיול וניקוי. חשיבות מכרעת במתקני הרכבה יש אף לארגונומיה וליכולת המפעיל לעבוד בנוחות עם המתקן.

תכנון נכון של מתקני הרכבה מדויקים מביא בחשבון את כלל הפרמטרים החשובים בהרכבה, כגון: טולרנסים וסיבולות גיאומטריות של מרכיבי ההרכבה, חומרי הגלם של החלקים, אופי ההרכבה (ברגים, פינים, הדבקה וכו') וכן את הדיוקים הדרושים בהרכבת המכלול. פרמטר חשוב נוסף בתכנון נכון הוא לקחת בחשבון את הגורם האנושי (ככזה שעלול לבצע טעויות בתהליך ההרכבה וככזה המוגבל ביכולת הדיוק וההדירות של פעולותיו).

ממגוון מתקני ההרכבה וההדבקה שתוכננו וסופקו ע"י מהנדסי ספאוס-טק בע"מ, ניתן להזכיר מתקנים מדויקים להדבקת פוטו-דיודות לגלאים במערכות הדמיה רפואית (Solid State Detectors), מתקני הדבקת והלחמת שפורפרות כוונון (collimators and anti-scatters) לכוונון קרינה לגלאים וכן מתקנים לתעשייה הביטחונית.